ترانسمیتر فشار روزمونت ( rosemount ) مدل 1151  جهت اندازه گیری فشار و سطح کارایی دارد و برای شرایط سخت صنعتی طراحی شده و دارای عمر مفید بالا می باشد و این ترانسمیتر ها نسبت به فشار دریافتی دارای خروجی 20 – 4 میلی آمپر بوده و جهت اندازه گیری فشار های متفاوت دارای سنسور های (ماژول) گوناگون میباشد.

Pressure Transmitter Rosemount 1151

• Proven field performance and reliability • Commitment to continuous improvement • Reference accuracy of 0.075% • Two-year stability of 0.1% • Rangeability of 50:1