توالی سنج فاز توالی یاب هیوکی مدل HIOKI 3126-01  دستگاهی است که به منظور تعیین جهت چرخش فاز در سیستم های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. رنج ولتاژ این دستگاه از ۱۱۰ تا ۴۸۰ ولت است. این دستگاه به صورت آنالوگ و به کمک چرخش یک دیسک جهت چرخش فاز را نشان می دهد.

  • امکان تشخیص و نمایش ترتیب فازها
  • رنج ولتاژ ۱۱۰ ولت تا ۴۸۰ ولت AC
  • رنج فرکانسی ۴۰ تا ۷۰ هرتز

HIOKI PHASE DETECTOR

MODEL: 3126-01

Classic Phase Rotation Meter

The Hioki 3126-10 is a phase rotation meter with 110V to 480V detection range.

Key Features

• Rotating disc indicates the phase sequence for a 3-phase power supply at a glance
• Compact, lightweight design is conveniently portable
• Soft carrying case included

Basic specifications

Voltage range ۱۱۰ to 480 V AC (40 Hz to 70 Hz)
Time limits ۳۰ minutes /220 V AC, 4 minutes /480 V AC
Connection cable length ۱.۲ m (R: red, S: white, T: blue), with clip and fuse holder (700 V/ 0.5 A fuse)
Dimensions and mass ۷۰ mm (2.76 in) W × ۹۶ mm (3.78 in) H × ۵۴ mm (2.13 in) D, 280 g (9.9 oz)
Accessories Carrying case ×۱, Instruction manual ×۱, Spare fuse ×۱