مدل BM11
ظرفیت (Emax) 250 کیلوگرم
کلاس دقت مطابق با OIML R-60 C3
جنس Stainless Steel
درجه آب بندی IP68
حداکثر تعداد تقسیمات داخلی 3000
حداقل تقسیمات داخلی 10000
خطای مجموع (FS%) ±0.0230 ≥
خطای تکرار پذیری (FS%)
حداقل خروجی بار مرده (FS%)
خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) ±0.0160 ≥
اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) ±0.0110 ≥
بالانس صفر (FS%) ±1.0 ≥
ولتاژ تحریک (V) 12 ~ 5
نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک 2.0 ± 0.2 mV/V
مقاومت ورودی (Ω) 50 ± 460
مقاومت خروجی (Ω) 3.5 ± 350
حداکثر بار مجاز (Emax%) %150
حداکثر بار نهایی – ایمن (Emax%) %300
حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%)
محدوده دمای مطلوب (ºC) 40+ ~ 10-
محدوده دمای کاری (ºC) 65+ ~ 35-
ابعاد (mm) طول: 120 ، قطر: 39