مدل :    
L6D

 

ظرفیت (Emax) :    
35 کیلوگرم

 

کلاس دقت مطابق با OIML R-60 :    
C3

 

جنس :    
آلیاژ آلومینیوم

 

درجه آب بندی :    
IP65

 

حداکثر تعداد تقسیمات داخلی :    
3000

 

حداقل تقسیمات داخلی :    
10000

 

خطای مجموع (FS%) :    
±0.0230 ≥

 

خطای تکرار پذیری (FS%) :    

 

حداقل خروجی بار مرده (FS%) :    

 

خطای خزش در 30 دقیقه (FS%) :    
±0.0167 ≥

 

اثر دما بر حساسیت (FS/10ºC%) :    
±0.0175 ≥

 

بالانس صفر (FS%) :    
±2.0 ≥

 

ولتاژ تحریک (V) :    
5 ~ 12

 

نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ تحریک :    
2.0 ± 0.2 mV/V

 

مقاومت ورودی (Ω) :    
409 ± 6

 

مقاومت خروجی (Ω) :    
350 ± 3

 

حداکثر بار مجاز (Emax%) :    
%150

 

حداکثر بار نهایی – ایمن (Emax%) :    
%300

 

حداکثر بار جانبی مجاز (Emax%) :    

 

محدوده دمای مطلوب (ºC) :    
-10 ~ +40

 

محدوده دمای کاری (ºC) :    
-35 ~ +65

 

حداکثر ابعاد صفحه بارگذاری (mm) :    
250 x 350

 

ابعاد (mm) :    
طول: 130 ، عرض: 30 ، ارتفاع: