بسته

تعمیرات ریموت کنترل جرثقیل

تعمیرات ریموت کنترل جرثقیل یا تعمیر ریموت کنترل صنعتی خیلی مقرون به صرفه تر از تعویض خود ریموت میباشد.

ریموت کنترل هایی که  در بازار موجود هستند با برند های ، SAGA ، TELECRANE  می باشند

یکی از مواردی که برای تعمیرات ریموت کنترل جرثقیل انجام میشود ، سِت کردن فرستنده ریموت کنترل با گیرنده آن است و یا برای تهیه ریموت کنترل یدکی میتوانید سریال نامبر (S/N) و کد کریستان (CH) رو برای ما ارسال کنید تا ریموت کنترل یدکی یا جایگزین تحویل بگیرید .

قطعاتی که قابل تعویض هستند در تعمیرات ریموت کنترل جرثقیل

  • آنتن ریموت کنترل
  • ماژول (برد)
  • شاسی تک سرعته
  • شاسی دو سرعته
  • کلید امرجنسی
  • کلید امرجنسی ( EMERGENCY ) یا کلید استارت ( START )

فرستنده بسیار اسیب پذیر تر نسبت به گیرنده میباشد زیرا گیرنده در یک مکان ثابت نصب است و امکان ضربه و یا مشکل جدی برایش وجود ندارد

اما فرستنده قابل حمل توسط اپراتور هست و هر لحظه ممکن به علت ضربه جدی سقوط از ارتفاع و عوامل دیگر مورد اسیب جدی واقع شود

در برخی از باور ها کاور ریموت کنترل (فرستنده) میتواند جلوی مشکلات جدی را بگیرد اما همیشه این اتفاق نمیوفتد و بعضی از حوادث به ریموت اسیب میرسانند و ریموت کنترل نیاز به تعمیر پیدا میکند

در بعضی مواقع انجام تعمیرات ریموت کنترل جرثقیل بسیار مقرون به صرفه تر میباشد تا تعویض و پیشنهاد ما به شما این است که از ما مشاوره بگیرید تا با هزینه کمتری بتواند مشکل خود را حل کنید .

®

Crane remote control repair or industrial remote control repair

is much more affordable than replacing the remote control itself.

The remote controls that are available in the market are SAGA, TELECRANE brands

One of the things that is done for crane remote control repairs is to set the remote control transmitter with its receiver, or to get a spare remote control, you can send us the serial number (S/N) and Christian code (CH) for the remote control. Get a spare or replacement.

Replaceable parts in remote control crane repairs

Remote control antenna
module (board)
Single speed chassis
Two-speed chassis

The key to sexuality
Emergency key (EMERGENCY) or start key (START)

The transmitter is much more vulnerable than the receiver because the receiver is installed in a fixed place and there is no possibility of impact or serious problems.

But the transmitter can be carried by the operator and at any moment it may be seriously damaged due to a serious fall from a height and other factors.

In some beliefs, the cover of the remote control (transmitter) can prevent serious problems, but this does not always happen, and some incidents damage the remote control and the remote control needs to be repaired.

In some cases, it is more cost-effective to repair the remote control of the crane than to replace it, and our suggestion is to ask for advice from us so that you can solve your problem at a lower cost.